ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach i warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach oraz na stanowiskach szkoleniowych w Kopalni „Mysłowice-Wesoła” i Podziemnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego „Wujek” w Katowicach.