Uwaga!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
w Placówce 2 CKZiU
odbędzie się
4 września 2017 r. na szkolnej auli,
o godzinie 8.30.


Uwaga!

Droga społeczności
Placówki nr 2 CKZiU

zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się:
23 czerwca 2017 r. o godzinie 8:30

Zwracamy uwagę aby bezpiecznie zachowywać się podczas wypoczynku wakacyjnego.
MEN przygotował specjalną stronę, zachęcamy do jej lektury:
Wypoczynek wakacyjny
a także zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców:
Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku wakacyjnego i do zobaczenia w nowym 2017/2018 roku.

Dyrekcja i nauczyciele Placówki nr 2 CKZiU
Uwaga!
Jest już regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/18

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Techników i Branżowych Szkół I Stopnia wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach na rok szkolny 2017/2018

Uwaga!

Cyberbezpieczeństwo w szkołach

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

Przydatne informacje:
Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”
Bezpieczny internet


W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Uwaga!

Informacja na temat konkursu pt. Nasze drugie oblicze.

Regulamin konkursu NASZE DRUGIE OBLICZE

Uwaga!

Informacja Minister Edukacji Narodowej na temat kolejnego etapu reformy edukacji.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do rodziców.

Uwaga!

Informacje na temat Reformy Edukacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Broszura informacyjna "Dobra szkoła"


Uwaga!

Konkurs Mysłowice Mają TalentRegulamin konkursu Mysłowice Mają Talent.


Uwaga!

Informacje na temat reformy oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Broszura informacyjna "Dobra szkoła"Uwaga!

Informacja dla uczestników dziewiątej edycji „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych” objętego honorowym patronatem Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu.
Formularz zgłoszeniowy.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu.

Termin zgłaszania przez szkoły drużyn upływa 10 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły tel.:  694-535-706; tel./fax (32) 222 46 72 lub e-mail: zsp_2@myslowice.pl

Koordynator: Lech Antos

Uwaga!

Informacja dla rodziców dotycząca pomocy materialnej dla uczniów 2016
Stypendium dla uczniów oraz program „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników to dwa programy pomocowe, z których w rozpoczynającym się roku szkolnym będą mogły skorzystać mysłowickie rodziny. W tym roku o dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna) mogą ubiegać się jedynie rodzice dzieci niepełnosprawnych.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej dla uczniów Technikum nr 2 i ZSZ nr 2 można składać u dyrektora CKZiU za pośrednictwem pedagoga szkolnego, pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu (warunkiem jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną). Termin składania wniosków upływa 7 września br. Rodzice, którzy złożą wnioski o dofinansowanie otrzymają zwrot środków do 18 listopada 2016 roku.
Ponadto w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice (II piętro)  od 1 – 15 września br.  będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, dla dzieci z rodzin gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto. Rodzice za otrzymane pieniądze będą mogli sfinansować swoim pociechom między innymi zajęcia edukacyjne, wycieczki szkolne, zakupić wszelkiego rodzaju przybory i pomoce szkolne, odzież codzienną, a także opłacić abonament internetowy.
Informacja dla wnioskującego o przyznanie stypendium szkolnego.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
Informacja o dofinansowaniu zakupu podręczników "Wyprawka szkolna".
Wniosek o dofinansowanie zakupu podreczników w 2016r. – „Wyprawka szkolna"

Uwaga!

W imieniu Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej form i zasad konsultacji Urzędu Miasta z mieszkańcami Mysłowic.
Ankieta na temat pozyskiwania informacji o mieście.

Uwaga!

Dnia 8 i 9 września odbędzie się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych. Uczniowie klas starszych proszeni są o przynoszenie podręczników przeznaczonych na sprzedaż. Podręczniki powinny być podpisane (imię, nazwisko, klasa) oraz wycenione.

Uwaga!

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości
można odbierać u dyrektora szkoły
w dniu 5 lipca 2016 r.
od godziny 12.00 do 15.30
Uwaga!

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie logo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach (CKZiU).

Szczegóły konkursu do pobrania:
Regulamin konkursu na logo CKZiU w Mysłowicach

Uwaga!
Jest już regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/17

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach w roku szkolnym 2016/2017Uwaga!

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 informuje, że w dniach 19, 20 i 23.11. 2015 r. w Technikum nr 2 została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna dotycząca wymagania „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

Raport do pobrania:
Raport z ewaluacji Technikum nr 2 w Mysłowicach

Uwaga!

Informacja dla uczestników ósmej edycji „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych” objętego honorowym patronatem Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach. 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu.
Formularz zgłoszeniowy.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu.

Termin zgłaszania przez szkoły drużyn upływa z dniem 10 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły:
tel. 694535706, tel./fax: (32) 222-46-72
Koordynatorzy:
Katarzyna Wyrwas
Lech Antos
Uwaga!

Dnia 7 i 8 września odbędzie się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych. Uczniowie klas starszych proszeni są o przynoszenie podręczników przeznaczonych na sprzedaż. Podręczniki powinny być podpisane (imię, nazwisko, klasa) oraz wycenione. Książki można zostawiać u pań: Jolanty Brzozowskiej, Doroty Kołacz, Agaty Kawki, Agnieszki Jóźwik.

Uwaga!

Od 16 lutego 2015 r. obowiązuje nowy plan lekcji. Jest dostępny w zakładce "Plan lekcji".

Uwaga!

Dyrektor ZSP nr 2 w Mysłowicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13/14/15 z dnia 22 września 2014 r. dzień 2 stycznia 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła w tym dniu organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla zainteresowanych uczniów.

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. z późno zm.) zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 do 31 grudnia, w tym okresie (z wyłączeniem dni świątecznych) szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowąwcze na życzenie rodziców zgłoszone dyrektorowi szkoły do dnia 19 XII 2014 r.


Uwaga!

Zapraszamy na Jarmark Świąteczny i Mikołajki. Szczegóły na plakacie:

Plakat dotyczący Jarmarku Świątecznego.

Uwaga!

Informacja dla uczestników siódmej edycji „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych” objętego honorowym patronatem Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach.

Tematyka zadań do część praktycznej konkursu:
Temat nr 1
Wykonać wzmocnienie obudową drewnianą /podciąg na stojakach drewnianych/ obudowy zasadniczej przekopu wyposażonego w tor dla czynnego przewozu kołowego.

Temat nr 2
Wykonać wentylację odrębną lutniową dla wyznaczonego wyrobiska wraz z niezbędnymi pomiarami parametrów wentylacyjnych.

Temat nr 3
Zabudować przeciwwybuchową zaporę pyłową i wykonać pomiary wentylacyjne

Temat nr 4
Prace konserwacyjno-montażowe i kontrola stanu technicznego urządzeń odstawy.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu-2014.
Formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły:
tel. 694535706, tel./fax: (32) 222-46-72
Koordynatorzy:
Katarzyna Wyrwas
Lech Antos

Uwaga!

Rowerowe Mysłowice
W związku z planowaną realizacją projektu "Rowerowe Mysłowice" który opiera się budowie 11 km tras rowerowych, prosimy o wypełnienie ankiety elektronicznej.

Plakat dotyczacy projektu
Ankieta

Uwaga!

Spotkania z Prezydentem Edwardem Lasokiem

Uwaga!

Informacja dla rodziców dotycząca stypendiów 2014
informacja
uchwała 1
uchwała 2
uchwała 3

Uwaga!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 odbędzie się
1 września br. na szkolnej auli, o godzinie:
9.00 - klasy pierwsze
10.00 - klasy pozostałe.
Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędzie się w czwartek 4 września br o godzinie 17.00.


Uwaga!

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
29 sierpnia br. w godzinach 12.30 - 15.30 w sekretariacie szkoły.


Uwaga!

Informacja dla rodziców dotycząca wyprawki szkolnej 2014 - zasady otrzymania..

Uwaga!

Terminy egzaminów poprawkowych - harmonogram.Zaproszenie

Dyrekcja Zespolu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Myslowicach zaprasza w dniu 27 maja 2014 r. w godzinach od 15.00 do 18.00 gimnazjalistów klas trzecich oraz rodziców zainteresowanych przyszloscia swoich dzieci na spotkanie informacyjne dotyczace ksztalcenia zawodowego na poziomie szkoly ponadgimnazjalnej.

Przewiduje sie indywidualne rozmowy i porady z doradca zawodowym, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz nauczycielami reprezentujacymi kierunki, w których ksztalci szkola tj. kierunek logistyczny, elektryczny, elektroniczny, mechaniczny i górniczy.

Celem spotkania jest pomoc we wlasciwym wyborze dalszego kierunku ksztalcenia z uwzglednieniem mozliwosci i zainteresowan mlodego czlowieka, a takze przedstawienie specyfiki zawodów z naszej oferty edukacyjnej oraz m ozliwosci zatrudnienia badz podwyzszania kwalifikacji na uczelniach wyzszych po zakonczeniu edukacji.

Zaproszenie

Uczniowie, Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Szkoły zapraszają gimnazjalistów wraz z opiekunami na Dzień Otwarty organizowany w dniu 29 kwietnia bieżącego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 o godzinie 12.00

W programie przewidujemy: zapoznanie z ofertą edukacyjną i kierunkami kształcenia, wspólną zabawę na auli szkolnej oraz zwiedzenie pracowni przedmiotowych.


Uwaga!

Informacja dla uczestników siódmej edycji Rejonowego Konkursu Małych Form Teatralnych "Pół żartem pół serio" objętego Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka oraz honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu pana Grzegorza Raczka.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu.
Karta zgłoszeniowa - Turniej jednego aktora
Karta zgłoszeniowa - Turniej grup teatralnych

Uwaga!
Jest już regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/15

Rekrutacja na rok szkolny 2014/15Zaproszenie

Uczniowie, Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Szkoły pragną zaprosić państwa na koncert charytatywny organizowany na rzecz Hospicjum Cordis, który odbędzie się 12 listopada bieżącego roku w naszej szkole. W programie zaplanowaliśmy wiele niespodzianek scenicznych oraz kiermasz ozdób i bibelotów przygotowanych przez uczniów naszej szkoły.
Zapraszamy serdecznie i liczymy na Państwa hojność dla tak szczytnego celu.

Uwaga!

Informacja dla uczestników szóstej edycji „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych” objętego honorowym patronatem Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach.

Tematyka zadań do część praktycznej konkursu:
Temat nr 1
Wykonać wzmocnienie obudową drewnianą /podciąg na stojakach drewnianych/ obudowy zasadniczej przekopu wyposażonego w tor dla czynnego przewozu kołowego.

Temat nr 2
Wykonać wentylację odrębną lutniową dla wyznaczonego wyrobiska wraz z niezbędnymi pomiarami parametrów wentylacyjnych.

Temat nr 3
Zabudować przeciwwybuchową zaporę pyłową i wykonać pomiary wentylacyjne.

Temat nr 4
Wykonać czołową tamę podsadzkową dla ściany eksploatowanej systemem z podsadzką hydrauliczną.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu.
Formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły:
tel. 694535706, tel./fax: (32) 222-46-72
Koordynatorzy:
Katarzyna Wyrwas
Lech Antos

Uwaga!

30 września 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.
W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia wyborów do MRM IV kadencji swoje kandydatury na radnego MRM można składać do 19 września 2013 r. do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Uwaga!

Samorząd Uczniowski ogłasza wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego, które odbędą się 20 września 2013r
Cisza wyborcza obowiązuje od 19 września 2013 r. od godz. 16.00.
Życzę pomyślnych wyborów.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Beata Szczok Janota

Uwaga!

Kiermasz podręczników!!!
Zapraszamy na kiermasz podręczników używanych, który odbędzie się w naszej szkole 12 i 13.09.2013. Osoby chcące sprzedać swoje podręczniki proszone są o dostarczenie ich podpisanych i wycenionych do pani prof. Moniki Adamiuk lub pani prof. Agnieszki Jóźwik

Uwaga!

Informujemy o możliwości składania wniosków w Urzędzie Miasta Mysłowice o stypendium w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic na lata 2009 – 2014”. Termin składania wniosków upływa z dniem 15.10.2013r. W załączeniu uchwała Rady Miasta Mysłowice, tryb załatwienia wniosku oraz formularz wniosku.
Uchwała Rady Miasta Mysłowice.
Tryb załatwienia wniosku.
Formularz wniosku.

Uwaga!

Dofinansowanie zakupu podręczników
Wyprawka szkolna 2013/2014
Zasady dofinansowania zakupu podręczników 2013/2014.
Nasza szkoła bierze udział w projekcie
„Mam zawód - mam pracę w regionie"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Jak wziąć udział w II edycji projektu?

KROK PIERWSZY
Sprawdź, czy spełniasz następujące kryteria uczestnictwa w projekcie:
1. kształcisz się w szkole biorącej udział w projekcie

2. jesteś uczniem:
- pierwszej lub drugiej klasy dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej
- drugiej lub trzeciej klasy trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
- drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum

3. nie byłeś uczestnikiem projektu w poprzednim roku szkolnym

4. nie bierzesz udziału w innym projekcie realizowanym w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

KROK DRUGI
Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (do pobrania tutaj)

KROK TRZECI
Sprawdź, do kiedy i gdzie możesz złożyć dokumenty aplikacyjne.
Nabór prowadzony jest w terminie od 5 czerwca 2013r. do 31 lipca 2013r.
Wypełnione i podpisane dokumenty będą przyjmowane w Zespole Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Mysłowice, Plac Wolności 2 p. 10
Informacje: 32 31 71 260


KROK CZWARTY
Wypełnij dokumenty aplikacyjne:
1. formularz zgłoszeniowy do projektu (do pobrania tutaj)
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj)
3. ankieta rekrutacyjna (do pobrania tutaj)

KROK PIĄTY
Poczekaj na informację, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w projekcie. Jeśli tak, wypełnij i złóż pozostałe dokumenty:
1. deklaracja uczestnictwa w projekcie (do pobrania tutaj)
2. umowa uczestnictwa w projekcie(do pobrania tutaj)

Informacje o projekcie

„Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji: 1.04.2011 - 31.08.2014 r.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:
- pierwszej
i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
- drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
- drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.

Łącznie w Projekcie weźmie udział 14077 uczniów szkół z terenu województwa śląskiego. Zaplanowane działania w Projekcie to:

- udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;

- zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;

- zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;

- kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;

- praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;

- wizyty studyjne u pracodawców;

- doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Co gwarantuje udział w Projekcie?

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:
- zasad
pisania CV i listu motywacyjnego,
- przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,
- podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:
- scharakteryzuje
umiejętności zawodowe i kompetencje,
- zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,
- określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:
- zajęcia
wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
- zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
- kursy/kursy certyfikowane m.in. z SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
- staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

Uczestnicy Projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

Dodatkowo uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie e-learningowej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

W ramach Projektu doposażone zostaną szkoły/placówki techniczne, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Uwaga!

Cisza na planie - kamera - Zawodowcy w akcji!

Czy kiedyś zastanawialiście się jak wygląda życie Zawodowców od kuchni? Co myślą i co robią prawdziwi Zawodowcy? Zabawcie się w detektywów, szukajcie wskazówek i tropów. Zobaczcie pierwszy zawodowy epizod, dzięki któremu łatwiej rozwikłacie zagadkę Angeli i Łukasza!


Kolejny odcinek już 3 czerwca 2013 r.!
Ostatni 7 czerwca 2013 r.!
Nie przegapcie tych dat! Będzie się działo!
Dołączcie do Z jak Zawodowcy na Facebooku: facebook
Filmy powstały w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
na rok szkolny 2013/2014


Uwaga!

Konkurs na film amatorski bądź fotoreportaż
„Zawód z przyszłością w obiektywie."

Konkurs na film amatorski bądź fotoreportaż o temacie:
„Zawód z przyszłością (w tym pomysł na własną działalność gospodarczą) w obiektywie.”
Forma pracy konkursowej: prezentacja multimedialna.
Udział mogą wziąć osoby, które były lub są uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” np. uczestnicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Mysłowicach
Kryteria:
- każdy uczestnik wykonuje jedną pracę konkursową
- będą dwa etapy konkursu: lokalny i wojewódzki
- zawartość prac nie może naruszać prawa ani być plagiatem
- praca konkursowa stanowi całość ocenianą po względem: trafności przekazu, spójności, funkcjonalności jako środka służącego promocji rozwoju zawodowego (zwłaszcza wśród osób młodych)
- uczestnicy korzystają z zasobów własnych do wykonania pracy konkursowej.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: od 3.04.2013r. do 30.04.2013r.
do jednostki Młodzieżowego Centrum Kariery
znajdującego się na ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice
Telefon 32 2221997
Fax 32 2222953
e-mail:mck.myslowice@wp.pl

Uwaga!

Informacja dla uczestników piątej edycji „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych” pod honorowym patronatem Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach.

Tematyka zadań do część praktycznej konkursu:
1. Zabudowa toru kolejki podwieszanej.
2. Zabudowa zapory pyłowej.
3. Zabudowa przenośnika zgrzebłowego.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły:
tel. (32) 317-58-86, tel./fax: (32) 222-46-72

Koordynatorzy:
Katarzyna Wyrwas
Lech Antos

Uwaga

25 września 2012 r. o godzinie 16.00 odbędzie sie spotkanie zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uwaga rodzice!

Szanowni Państwo, przypominamy, że 05.09.2012r. mija termin składania wniosków do Dyrektora szkoły na „Wyprawkę szkolną 2012/2013” dla uczniów z klas I szkoły ponadgimnazjalnej pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe lub z rodzin będących w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, itp. (szczegółowe wskazówki poniżej na naszej stronie internetowej).

Ponadto do 15.09.2012r. można składać wnioski do Urzędu Miasta Mysłowice o przyznanie stypendium szkolnego, które może być w szczególności przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnych, albo pokrycie kosztów dojazdu (całkowite lub częściowe) uczniów spoza Mysłowic. Warunkiem uzyskania stypendium jest spełnianie kryterium dochodowego (wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2002 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z nr 64, poz. 593, nr 99 poz. 1001 i nr 273, poz. 2703 czyli 351 zł) lub trudna sytuacja rodziny (bezrobocie, alkoholizm w rodzinie, itp.) - szczegółowe wskazówki poniżej na naszej stronie internetowej.

Do 15.10.2012r. można również do Urzędu Miasta Mysłowice składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Mysłowicach. Stypendium może zostać przyznane w szczególności:
- uczniom laureatom olimpiad lub konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
- uczniom uzyskującym bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 5,0 i reprezentującym szkołę i miasto w regionie lub na szczeblu ogólnopolskim w konkursach, przeglądach, wystawach, itp.;
- uczniom legitymującym się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskującym dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0).

Uwaga!

Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów odbędą się:

6 września 2012r. o godzinie 16.30 - dla rodziców uczniów klas pierwszych

11 września 2012r. o godzinie 16.30 - dla rodziców uczniów klas II, III i IV

Uwaga!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

odbędzie się 3 września 2012r.
na auli szkolnej o godzinie:

9.00 - dla uczniów klas II, III i IV

11.00 - dla uczniów klas pierwszych

Uwaga!

Z powodu planowanego po rozpoczęciu roku szkolnego podziału uczniów klas pierwszych na grupy, ze względu na poziom zaawansowania językowego, wybór podręcznika będzie uzależniony od przydziału do poszczególnych grup.
W związku z tym prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do nauki języków obcych.

Uwaga!

Dofinansowanie zakupu podręczników
Wyprawka szkolna 2012/2013
Zasady dofinansowania zakupu podręczników 2012/2013.
Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej.
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Uwaga!

Informacja dla uczniów zdających
egzaminy poprawkowe.
Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2011/12.

Uwaga!

Zespół psychologów, pedagogów i logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach
zaprasza rodziców, uczniów nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem porady
25 listopada 2011 r. w godzinach 16.00 do 18.00
do siedziby poradni w Mysłowicach przy ul. Okrzei 1, tel. 32 222 52 03
Osoby, które chcą skorzystać z oferty proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny


dodał: Administrator
data: 22.11.2011r.

Uwaga!

Informacje dla uczestników międzyszkolnego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w zawodach górniczych:
Regulamin konkursu
Tematyka zadań konkursowych do etapu praktycznego


dodał: Administrator
data: 02.11.2011r.

Uwaga!

31 października 2011 r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla uczniów Technikum nr 2
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Mysłowicach.

Na podstawie § 5 ust. 1-2 oraz § 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2003 r. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach nr 7/11/12 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach w roku szkolnym 2011/12.


dodał: Administrator
data: 26.10.2010r.

Uwaga!

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią prof. Beatą Szczok – Janotą oraz z panią prof. Agnieszką Szyndler ogłaszają szkolny konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem

„Znam koncepcję pracy mojej szkoły”

Prezentacje wykonane w Power Poincie, które nie powinny przekraczać 20 slajdów, w terminie do 15 listopada 2011 r. powinny być przekazane wyżej wymienionym osobom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2011 r., a najlepsze prace będzie można zobaczyć na szkolnej stronie Internetowej. Szczegóły konkursu zostały przedstawione w regulaminie, który umieszczamy poniżej.
Regulamin konkursu.

Ogłoszenie!

27 października 2011 r. w murach naszej szkoły po raz trzeci w tym roku szkolnym odbędą się wybory. Tym razem przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (trójki klasowe oraz Prezydium SU) wybiorą swojego opiekuna, który przez kolejne 4 lata będzie sprawować ten urząd. Prosimy o przemyślany wybór.

Uwaga!

29 września 2011 r. na terenie naszej szkoły
odbęda się wybory
do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice
III Kadencji (2011 – 2013)

Kandydaci na radnego do MRM Mysłowice musieli spełnić następujące warunki:
- Uczęszczać do mysłowickiego gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej
- Na stałe mieszkać w Mysłowicach
- Przesłać Miejskiej Komisji Wyborczej: formularz zgłoszeniowy, listę z poparciem trzydziestu uczniów, kserokopię legitymacji szkolnej

  Po dostarczeniu wszystkich dokumentów do dnia 20 września br. ustalono listę osób kandydujących na stanowisko radnego do MRM Mysłowice. Oto i oni:
1.   Kamila Cyran (2 c)
2.   Dawid Sychowski (3 b)
3.   Mateusz Skoczylas (3 b)
4.   Karol Berger (4 bd)
5.   Martyna Panicz (2 c)
6.   Aleksandra Śmiech (3 c)Wspomnienie

W początkach września dotarła do uczniów, nauczycieli i dyrekcji ZSP nr 2 smutna wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Marka Ślusarczyka.

Był on nauczycielem języka angielskiego i pracował w naszej szkole od 10 lat.

Śmierć zakradła się niczym złodziej i zabrała młodego, wesołego i pełnego życia człowieka. Trudno uwierzyć w tę nagłą i niepowetowaną stratę. Wyjątkowego znaczenia nabierają słowa ks. J. Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą …" . Chciałoby się rzec, że zdecydowanie „za szybko" odszedł pan profesor.

Odczuwamy ogromny niedosyt niedokończonych spraw, niewypowiedzianych słów.

W pamięci nas wszystkich pan prof. Marek Ślusarczyk pozostanie pełnym humoru i dystansu, do czasem trudnej rzeczywistości, człowiekiem.


Uwaga!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
1 września 2011r., na auli szkolnej w godzinach:

9.00 - uczniowie klas pierwszych

10.30 - pozostali uczniowie.

Uwaga!

Już wkrótce odbedą się egzaminy poprawkowe.
Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2010/11.

Uwaga!

Informacje dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Samorządowej „Samorząd – wspólne dobro czy wspólny problem” pod patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka oraz Posłanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik, który odbędzie się 11 kwietnia 2011 roku o godzinie 8.00 w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach.
Zaproszenie.
Regulamin konkursu.
Karta zgłoszeniowa.


dodał: Administrator
data: 31.03.2011r.

Uwaga!

Informacje dla uczestników Rejonowego Konkursu Małych Form Teatralnych „Pół żartem, pół serio”, który odbędzie się 24 marca 2011 roku o godzinie 10.00 w Teatrze Korez w Katowicach
Regulamin konkursu
Zgłoszenie do Turnieju grup teatralnych.
Zgłoszenie do Turnieju jednego aktora.


dodał: Administrator
data: 08.03.2011r.

Uwaga!

Na podstawie § 5 ust. 1-2 oraz § 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46 poz. 432 z 2003 r. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach nr 12/10/11 z dnia 2 listopada 2010 r. dzień 7 stycznia 2011 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Mysłowicach.


dodał: Administrator
data: 05.01.2011 r.

Zaproszenie

Zapraszamy na IV Koncert Adwentowy
dla Hospicjum Cordis
który odbędzie się
14 grudnia 2010 r. o godzinie16.30
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach
ul. Pocztowa 20
Gwiazdy wieczoru:

  • Happy Big Band

  • TITO

Całkowity dochód z koncertu przekazany
zostanie na rzecz Hospicjum Cordis

Plakat


dodał: Administrator
data: 10.12.2010r.

Uwaga!

Informacje dla uczestników międzyszkolnego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w zawodach górniczych:
Regulamin konkursu
Tematyka zadań konkursowych do etapu praktycznego
Zgłoszenie do udziału w konkursie


dodał: Administrator
data: 29.10.2010r.

Uwaga!

Zespół psychologów, pedagogów i logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach
zaprasza rodziców, uczniów nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem porady
29 października 2010 r. w godzinach 17.00 do 19.00
do siedziby poradni w Mysłowicach przy ul. Okrzei 1, tel. 32 222 52 03
Osoby, które chcą skorzystać z oferty proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny


dodał: Administrator
data: 27.10.2010r.

Uwaga!

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 14 października 2010 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
Zgodnie z § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) w tym dniu szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.


dodał: Administrator
data: 13.10.2010r.

Uwaga!

27 września 2010 r. odbędzie się Szkolny Dzień Tolerancji i Integracji


dodał: Administrator
data: 22.09.2010r.

Uwaga!

Zespół psychologów, pedagogów i logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach
zaprasza rodziców, uczniów nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem porady
24 września 2010 r. w godzinach 17.00 do 19.00
do siedziby poradni w Mysłowicach przy ul. Okrzei 1, tel. 32 222 52 03
Osoby, które chcą skorzystać z oferty proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny


dodał: Administrator
data: 22.09.2010r.

ROZPOCZĘCIE ROKU!

Rozpoczecie Roku Szkolnego 2010/2011

-Szkoła młodzieżowa
 1 wrzesień 2010  godzina 9:00  - klasy II, III oraz IV
                                 godzina 10:30 -
KLASY PIERWSZE


- Szkoła dla dorosłych
 1 wrzesień 2010  godzina 15:00

 


dodał: Administrator
data: 20.08.2010r.

 

UWAGA!

W katalogu "Materiały" warto spojrzeć na terminy egzaminów poprawkowych.


dodał: Administrator
data: 24.06.2010r.