PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Tu znajdziecie materiały dla Was

 E.20 wzorcowe zadanie praktyczne
 Rysunki BrisCad
 Łączniki instalacyjne
 Instrukcja BHP użytkowania tokarki kłowej
 Rzuty aksonometryczne
 Powtórzenie Excel
 Zasady automatyki
 Automatyka przemysłowa
Ćwiczenia z rysunku technicznego    Rysunek 1     Rysunek 2 Rysunek 3
 Zagadnienia 3D
 Zagadnienia 2B
 Wybrane uproszczenia rysunkowe
 Schemat kinematyczny
Ćwiczenia    Baza wymiarowa     Przekrój
 Zagadnienia do sprawdzianu kl. 1d i 2 d
Rysunek wykonawczy    Wałek
Półprzekroje    Wzór     Ćwiczenie
 Skala decybelowa
 Filtry aktywne 1
 Filtry aktywne 2
 Zagadnienia 2d
 Korespondencja seryjna
 Ćwiczenie z rysunku technicznego
 Ćwiczenie WORD
 Zagadnienia PKM 2d
 Zagadnienia PKM 3d
 Teksty do formatowania
 Zasilacz sieciowy
 Zadanie praktyczne technik elektryk 2
 Zadanie praktyczne technik elektronik 1a
 Zadanie praktyczne technik elektryk 1a
 Zadanie praktyczne technik elektronik 1
 Zadanie praktyczne technik elektryk 1
 Zadanie praktyczne technik elektronik
 Wzorcowy egzamin technik elektronik
 Zadanie praktyczne technik elektryk
 Wzorcowy egzamin technik elektryk
 Układy Cyfrowe
 
Diody
 
Komputer - Budowa i Zasada Działania
 
Liczniki i Rejestry
 
Mikrofalówki
 
Mikrokontrolery
 
Multiplekser, Demultiplekser, Koder
 
Regulatory Oświetlenia
 
Zegarki Kwarcowe