Zasady naboru do Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Mysłowicach
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Techników i Branżowych Szkół I Stopnia wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach na rok szkolny 2017/2018

 

U W A G A !!!

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji
można uzyskać w sekretariacie szkoły
w godz.: 7:30 - 15:30 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Placówka nr 2

MYSŁOWICE - WESOŁA

UL. POCZTOWA 20

Tel. 694535706, (0-32) 222-46-72