EGZAMINY ZAWODOWE

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2017 r.

Informacje o egzaminie zawodowym

Informatory dotyczace egzaminów zawodowychInformacja

Uczeń / słuchacz lub absolwent przystępujący do egzaminu zawodowego w danym zawodzie, składa pisemną deklarację w sekretariacie szkoły.


Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin).

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe(stary egzamin).
Uwaga:

- uczeń / słuchacz lub absolwent może przystąpić do egzaminu w zakresie jednego zawodu,

- po upływie 3 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu zawodowego absolwenci zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

Przydatne strony:

www.cke.edu.pl 
www.oke.jaworzno.pl